Till Riksförbundet
Gå till distrikt
Bakgrundsbild

Extrastämma för Löts Bygdegårdsförening 25/11

KALLELSE riktad till medlemmar i Löts Bygdegårdsförening!

Lördagen den 25 november kl 17.00 hålls en extrastämma för Löts Bygdegårdsförening i Lötgården med anledning av att vi fått ett kassörsavhopp i styrelsen och behöver välja in en ny ledamot för att ha en komplett styrelse.

Medlemmar inbjudes härmed att deltaga i extrastämman!

VARMT VÄLKOMNA!