Till Riksförbundet
Gå till distrikt
Bakgrundsbild
  • Hem
  • FRISKVÅRD & TRÄNING FÖR ALLA!

FRISKVÅRD & TRÄNING FÖR ALLA!

Löts Bygdegårdsförening beviljades sommaren 2021 bidrag till ett stort projekt – FRISKVÅRD & TRÄNING FÖR ALLA! I projektet ingår uppförandet av ett utegym och en utomhuspadelbana, vid Lötgården. På denna sida kommer du att kunna följa projektet, i text och bild.

 

   

Under våren så lämnade bygdegårdsföreningen in en ansökan till LEADER Mälardalen/Jordbruksverket gällande ”Stora LEADERbidraget”. Innan det gjordes så hade vi skickat ut enklare enkäter via sociala medier + Lötbladet för att se hur idén skulle uppfattas av närboende i trakten, och dessa enkäter hade vi så god nytta av att det utmynnade i en ansökan som omfattar båda aktivitetstyperna.

Projektet går ut på att anlägga ett utegym och en utomhuspadelbana vid Lötgården, för att kunna erbjuda utökade träningsmöjligheter lokalt. Inte minst pandemin har bidragit till att påvisa behovet av träningsmöjligheter där träningen kan ske utomhus med minimal risk för trängsel och smitta. Att det finns träningsmöjligheter på nära håll är också viktigt, så man slipper belasta miljön med bilkörning. Intresset för padel har också ökat lavinartat i Sverige och då det är en träningsform som hela familjen kan utöva, så kändes det som ett bra komplement till utegymmet.
Vid beslutsmötet i juni beviljade LEADER Mälardalen medel till detta projekt och i mitten på juli så kom det officiella beviljandet från Jordbruksverket!

Projektpengarna täcker projektets kostnader till 100% utifrån vilka kostnader som redovisats vid ansökningstillfället. För bygdegårds-föreningens del så innebär det drygt 730.000 kr i bidrag! Villkoret för att beviljas bidrag till ett sånt här projekt är att föreningen också lägger in arbetstimmar idéellt, till ett värde av 30% av totalbeloppet, och dessa frivilligtimmar skall sedan redovisas till jordbruksverket.

VAD HAR HÄNT HITTILLS?
Jo, utegymmet är beställt och levererat från leverantören UTFORM och det levererades hit i början av oktober.  Anläggningsarbetet påbörjades den 24/10 och pågår framöver. Det sker helt med hjälp av idéella insatser från boende i området.
Utegymmet är beställt i tillgänglighetsanpassat utförande så att gående såväl av rullstols/rullatorburna ska kunna använda det. Vill du se vad som ingår i gymmet så har du en bra beskrivning via denna länk: Se Mellanpaketet

Översiktsbild UTEGYM Mellanpaketet

 

Länkar:

Ritning över utegym

Produktblad; samliga redskap i Mellanpaketet

Exempel på monteringsanvisning (Knäböj T9)

 

DITT STÖD BEHÖVS!

Vi har prioriterat beställning av utegymmet pga att det kan användas även under vinterhalvåret och därmed är viktigare att få upp i höst jämfört med padelbanan, som har längre leveranstid.
Vi fick i enkäterna många svar där svarande skrev att de gärna hjälper till med uppförande av gym/padelbana.

Det vore toppen om alla som har möjlighet att hjälpa till med utegymsprojektet kunde höra av sig till mig (Anette Lamell, 070-5294536 eller anette.lamell@rovab.com ) så vi får skapa en arbetsgrupp som hugger tag i förberedelserna/markarbetet mm för uppförandet av gymmet (och så småningom padelbanan)!

Din idéella insats i projektet är avgörande för att projektet ska bli så lyckat som möjligt! Det kan handla om hjälp att snickra, gräva, gjuta, lägga ut grus, hämta byggmaterial, baka fika och laga mat till ”arbetsdagarna” då gym/padelbanan anläggs osv! Alla hjälpande händer uppskattas!

PADELBANAN

Padelbanan kommer att vara en utomhusbana som går att montera ner och vinterförvara under årets kalla månader. Den  marknadsförs och säljs av Instantpadel. Lite snabbfakta om banan hittar du här och vill du veta ännu mer så finns mycket information och  filmsnuttar på leverantörens hemsida!

EPILOG

Vi har valt att låta den information som initialt publicerades på denna sida, stå kvar trots att projektet är genomfört nu. Vi tycker att det kan finns ett värde både för oss som organisation och för besökaren på sidan, att kunna se hur vi valde att lägga upp information och dokumentation av projektet.

Styrelsen för Löts Bygdegårdsförening vill också tacka alla som på olika sätt hjälpt till i projektet! Utan ER och det fina samarbete som vi haft, så hade det varit svårt att komma i mål med ett så här pass stort projekt!

Vi är också mycket tacksamma för den support som vi fått från Leader Mälardalen och speciellt från vår kontakt Maja, i samband med ansökan, redovisning mm!
Sist, men definitivt inte minst, så vill vi tacka både Jordbruksverket, Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling  och Leader Mälardalen för det monetära stöd som vår förening beviljades och som låg till grund för att vi kunde förverkliga denna projektidé!

 

Här nedan hittar du ett galleri med bilder som tagits under projektets gång.